Are Bitcoin Payments Refundable?

  • Payments made in Bitcoin are non-refundable
Byla tato odpověď nápomocná? 0 Uživatelům pomohlo (0 Hlasů)