Are Bitcoin Payments Refundable?

  • Payments made in Bitcoin are non-refundable
Дали Ви помогна овој одговор? 0 Корисниците го најдоа ова како корисно (0 Гласови)