Are Bitcoin Payments Refundable?

  • Payments made in Bitcoin are non-refundable
Esta resposta foi útil? 0 Utilizadores acharam útil (0 Votos)